Мадамиджанова Зухра Мадамиджановна - мардумшинос, номзади илмҳои таърих, сарходими илмии шуъбаи этнология ва антропологияи Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ

  Дар ш.Душанбе 16 августи соли 1948 дар оилаи коргар таваллуд ёфтааст.

  Соли 1993 дар ш. Москва дар мавзӯи « Арабы Южного Таджикистана» рисолаи номзадиашро дифоъ намудааст.

 Китобҳои нашршудаи солҳои охирин:

 Монографияи «Арабы Южного Таджикистана». Душанбе:Дониш, 1995

 Дар китоби «Этногенез таджикского народа» Ҷ.1 ва Ҷ.2 (дар чоп) муҳаррири масъул мебошад.