ИБРОҲИМОВ МУРОДАЛӢ ФАЙЗАЛИЕВИЧ

ibrohimov_m.jpg 

Иброҳимов Муродалӣ Файзалиевич (тав. 08.03.1964, ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакӣ), муаррихи тоҷик, номзади илмҳои таърих (2003), дотсент (2013), доктори илмҳои таърих (2013), узви вобастаи Академияи муҳандисии Тоҷикистон (2011). Таҳсил: мактаб-интернати № 1 ноҳияи Рӯдакӣ (1974-1979), мактаби № 2 шаҳри Ваҳдат (1980-1981). Хатмкардаи факултети технологии филиали Донишкадаи политехникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд (1984-1989). Устои басти сехи ресмономодасозии Фабрикаи бофандагии № 1 Иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои пахтагини ш. Душанбе (1989-1990), ассистент, муаллими калон, мудири кафедраи технологияи саноати сабук, декани факултети саноати нассоҷӣ ва сабук, сардори шуъбаи таълим, проректор оид ба тарбия ва тарғибот, профессор ва мудири кафедраи дизайни либос ва санъати мӯди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (1991-2017), муовини ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон оид ба таълим (2017-2021), профессори кафедраи санъатшиносии Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон (2021-2022). Аз январи соли 2023 - ҷонишини директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ. Муаллифи 7 монография, 4 луғати соҳавӣ, 18 китоби дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, зиёда аз 120 мақола ва 3 пантенти ихтироот. Мавзӯи рисолаи номзадӣ - “Таърихи бофандагии анъанавии тоҷикон”, рисолаи докторӣ - “Таърихи санъати нассоҷии тоҷикон”. Узви ҳайати таҳририяи маҷаллаи “Паёмномаи фарҳанг”.

 

Мукофоту ҷоизаҳо:

Аълочии маорифи Тоҷикистон. Душанбе, 2011.

Аълочии фарҳанги Тоҷикистон. Душанбе, 2020.

Медали “Хизмати шоиста”. Душанбе, 2022.

 

Тамос:

E-mail: murodali_f@list.ru Телефон: 987384876

 

Муҳимтарин дастовардҳои илмӣ ва ихтироот:

- Бори нахуст ба таври мукаммал таърихи санъати нассоҷии тоҷиконро аз давраи қадимтарин то давраи навин таҳқиқ намудааст.

- Патенти № TJ 122. Рапира для пневморапирного ткацкого станка. Душанбе, 2008.

- Патенти № TJ 400. Шпулярник к текстильным машинам. Душанбе, 2009.

- Патенти № TJ 421. Галевоноситель для ремизной рамы ткацкого станка. Душанбе, 2009.

- Таҳти роҳбарии ӯ 3 нафар (Дилафрӯз Раҷабова, Давлатёр Шералиев ва Назира Бобоҷонова) оид ба таърихи фарҳанги маънавӣ ва моддии тоҷикон рисолаҳои номзадӣ ҳимоя намудаанд.

 

Монографияҳо:

1. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. Душанбе: Ирфон, 2003. 60 с.

2. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. Душанбе: Ирфон, 2006. 210 с.

3. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX – начале XX в. Душанбе: Ирфон, 2013. 182 с.

4. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон: Таърихи рушд ва дурнамо. Душанбе: Ирфон, 2010. 198 с.

5. Дастурамали заминавӣ оид ба татбиқи барномаи корҳои тарбиявӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 2012. 276 с.

6. История таджикского костюма (конец XIX – начало XXI века) / Дар ҳаммуалифӣ бо З. Н. Сафарова. Душанбе, 2018. 207 с.

7. Таърихи санъати тасвирӣ ва орошии амалии тоҷикон. Давраҳои қадимтарин ва қадим. Душанбе, 2022. 337 с.

 

Китобҳо ва дастурҳои таълимӣ-методӣ:

1. Методические указания к лабораторным работам по текстильному материаловедению / Иброхимов М. Ф. - В 2-х частях. - Душанбе, 1993. - 163 с.

2. Проектирование ткацкого производства: Пособие по курсовому и дипломному проектированию / Иброхимов М. Ф. - Душанбе, 2006. - 72 с.

3. Сохт ва тарҳрезии матоъҳо: Дастури амалӣ / Иброхимов М. Ф., Бобомуродова Ф. - Душанбе, 2006. - 128 с.

4. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ: Дастури таълимӣ барои макотиби олӣ / Ишматов А. Б., Иброҳимов М. Ф. - Душанбе: Ирфон, 2007. - 265 с.

5. Русско - таджикский текстильный словарь / Ишматов А. Б., Иброхимов М. Ф. - Душанбе: Ирфон, 2010. - 602 с.

6. Краткий русско-таджикский словарь по шелководству / Салимҷонов С., Ишматов А. Б., Иброхимов М. Ф., Джураев Дж. - Худжанд, 2010.

7. Технология ва таҷҳизоти омодасозии ремонҳо барои бофт: Дастури таълимӣ барои макотиби олӣ. Бо тавсияи Вазорати маорифи ҶТ / Ишматов А. Б., Иброҳимов М. Ф., Ҳакимова З. Ғ., Ҷалилов Ф. - Душанбе: ЭР-граф, 2011. - 104 с.

8. Проектирование ткацкой фабрики: Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию / Иброхимов М. Ф. - Душанбе: Ирфон, 2013. - 72 с.

9. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ: Дастури таълимӣ барои макотиби олӣ / Ишматов А. Б., Иброҳимов М. Ф., Ҳакимова З. Ғ., Ҷалилов Ф. - Душанбе: ЭР-граф, 2013. - 110 с.

10. Методические указания к выполнению курсовой работы по предмету «Организация производства» для студентов специальностей 1-50 010202 - Конструирование швейных изделий и 1-19 010105 - Дизайн (костюм и ткани) / Иброхимов М. Ф. - Душанбе: Технологический университет Таджикистана, 2013.  - 26 с.

11. Барномаи таҷрибаомӯзиҳои донишҷӯёни ихтисоси “Санъатшиносӣ” / Иброҳимов М. Ф., Сайфуллоева Ш. И., Ёғибекова Б. Т. - Душанбе: Матбааи “Абдураҳмон-Р”, 2020. - 20 с.

12. Таҳияи рисолаи хатми бакалавриат: Дастури методӣ барои ихтисоси “Санъатшиносӣ (санъати тасвирӣ)” / Иброҳимов М. Ф., Сайфуллоева Ш. И., Ёғибекова Б. Т. - Душанбе: Матбааи “Абдураҳмон-Р”, 2020. - 20 с.

13. Фарҳанги нимтафсирии русӣ-тоҷикии нассоҷӣ / Ишматов А. Б., Иброҳимов М. Ф. / Бо тавсияи Шӯрои ҳамгунсозии истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ. - Душанбе: ЭР-граф, 2020. - 240 с.

 

Намунаи мақолаҳои илмӣ:

1. Типология шелкоткацкого производства в государстве Саманидов (ҳаммуалиф) // Технология текстильной промышленности. Серия «Известия высших учебных заведений». – Иваново, 2012. - № 6 (342). – С. 186-189.

2. Организация и техническая оснащенность текстильного производства в позднефеодальной Центральной Азии в оценке русских исследователей края // В мире научных открытий: матер. VI Межд. научно-практ. конф. (29 декабря 2012 г.). – М.: Изд. «Перо», 2013. – С. 21-25.

3. Импортные шелковые ткани в государстве Саманидов: происхождение и характеристика (по материалам письменных источников) (ҳаммуалиф) // Социально-гуманитарные науки: проблемы и пути решения в условиях современного общества. Монография (коллективная). – Ставрополь: Логос, 2012. – С. 113-132.

4. Шелководство и текстильная обработка шелка в Центральной Азии в IX-X вв. (ҳаммуалиф) // Технология текстильной промышленности. Серия «Известия высших учебных заведений». – Иваново, 2013. - № 1. – С. 113-114.

5. К проблеме идентификации средневековой ткани паринд // Актуальные проблемы современного общества: вопросы социологии, политологии, философии и истории: матер. Межд. научно-практ. конф. (17 декабря 2012 г.). - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. – С. 143-147.

6. О «райской» ткани для венценосцев // Культура. Духовность. Общество: матер. III Межд. научно-практ. конф. (1 марта 2013 г.). – Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2013. – С. 160-163.

7. Национальная идентичность и символика узора в ваханской тюбетейке (тадж.) (ҳаммуалиф) // Муаррих (Историк). – Душанбе, 2020. - № 1(21). – С. 99-106.

8. Декоративно-прикладное искусство Таджикистана в 1920 – 1930-е годы // Ходжи Абдулазиз и музыкально-поэтические художественные традиции народов Центральной Азии. Душанбе: Дониш, 2021. - С. 361-404 (Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ.

9. Вклад А. Ю. Якубовского в изучение настенной живописи  древнего Пенджикента (ҳаммуалиф) (тадж.) // Муаррих («Историк»). - Душанбе, 2021. -  № 1(25). - С. 76-83.

10. Зарождение и эволюция текстильного производства таджиков (ҳаммуалиф) // Таджики. - М.: Наука, 2021. - С. . 333-368. - (Народы и культуры; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ). - ISBN 978-5-02-040840-1.

11. Одежда // Таджики. - М.: Наука, 2021. - С. 458-489. - (Народы и культуры; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ).

12. Преемственность традиций в настенной живописи Средней Азии IX - XI веков // Диалог культур в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции «Роль Российско-Таджикского (Славянского) университета в становлении и развитии науки и инновационного образования в Республике Таджикистан», посвященной 30-летию независимости РТ и 25-летию РТСУ (15-16 октября 2021 г.). - Душанбе: РТСУ, 2021. - С. 36-40.

13. Вклад академика Мухаммада Осими в развитии таджикской искусствоведческой науки (тадж.) // Академик Мухаммад Осими: историческая интеграция таджиков и персоязычных народов мира в эпоху глобализации. - Душанбе: Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ, 2021. - С. 538-544.

14. Традиции, приоритеты и проблемы развития народных промыслов Таджикистана эпохи независимости // Таджикистан в процессе истории: Проблемы культуры и искусства. - Душанбе: Дониш, 2022. - С. 271-297. - (Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ).

15. Изобразительное искусство Таджикистана эпохи независимости (ҳаммуалиф) // Таджикистан в процессе истории: Проблемы культуры и искусства. - Душанбе: Дониш, 2022. - С. 661-672. - (Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ).