Аскаралӣ Раҷабов

Мудири шуъбаи  таърих ва назарияи санъат

Тел: +992951716657

E-mail: askarali@mail.ru

 

Профессор Аскаралӣ Раҷабов ( соли таваллуд 1944), миллат тоҷик, ҳунаршинос- муаррих,доктори илмҳои таърих(1994), фориғултаҳсили Донишгоҳи Самарқанд(1969),профессор (1999), мудири шӯъбаи таърихи  санъати Институти таъриху бостоншиносӣ ва мардумшиносии  ба номи  Аҳмади  Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон(аз 199 9 то имрӯз), узви Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон, узви Шӯрои илмии Энсиклопедияи миллии ТОҷикистон,узви композиторони СССР, Ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон(1991),Барандаи ҷоизаи ба номи Борбад(1992),ҷоизаи байналмилалии Манучеҳри Фарҳангӣ (Амрико,2019),Ордени Шараф (1999), Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон(2018),иштирокдору суханрон дар  зиёда аз100 симпозиуму кофронсҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Аврупою Шарқ, Осиёи Марказӣ, Иттиҳоди шӯравист. Профессор А.Раҷабов  Борбади Марвазиро (590-628) – ба сифати асосгузори системаи мусиқии классикии   тоҷику форс  рӯи саҳна оварда ва доир ба ӯ зиёда 10 таҳқиқоти академӣ, инчунин Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар( Бунёди байналмилалии Борбад) ро таъсис додааст. Проф. А.Раҷабов   барномарезу баргузоркунандаи даҳҳо конфронсу симпозиумҳои байналмилалӣ ба ифтори 1400-умини солрӯзи Борбад,1000- умин соли сароиши «Шоҳнома»,Соли  фарҳанги ориёӣ, 2700- умини соли сароиши  «Авесто», Соли  фарҳанги зардуштия, 1250- солагии Ҳаким Тирмизӣ,545– солагии Камолиддин Беҳзод,550- солагии Наҷмиддини Кавкабӣ ;400- солагии Сайидои Насафӣ, 100- солагии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ, ҳунармандТӯҳфа Фозилова, устоди ракс ва театр Ғаффор Валаматзода,академик Муҳаммад Осимӣ, 120-солагии асосгузори театри касбии миллии тоҷик Ҳомид Маҳмудов  ва ғайра  буда ,таҳияи даҳҳо асарҳои таҳқиқотии дастаҷамъии академӣ низ бо кӯшиши ӯ  таҳияю нашр шудаанд. Проф.А. Раҷабов муаллифи Барномаҳои таҷлили ҷашнҳои Ҳаким Тирмизӣ Авесто,Зиёдулло Шаҳидӣ,  Ғаффор Валаматзода ,Сайидо Муҳаммад Осимӣ ва ғ. барои ЮНЕСКО  низ мебошад.Таҳти роҳбарии профессор А.Раҷабов зиёда  аз 27 нафар пажӯҳишгарон рисолаҳои номзадию докторӣ дифо намудаанд.
          Монографияҳои  профессор Аскаралӣ Раҷабов
    1.Аз нур то ситои Акашариф Ҷӯра [Матн] / Муҳаррир Б.Шарифова; Вазорати фарҳанги ҶТ. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 104 с.
    2.Аз таърихи афкори мусиқии тоҷик дар асрҳои Х11-ХУ,АИ РСС Тоҷикистон, Ин-ти таърих, археология ва этнографияи ба номи А.Дониш; Муҳар.: А.Зуҳуриддинов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 236 с.
    3.Актуальные проблемы истории и теории таджикской музыкальной культуры [Текст] / Отв. ред.: С.Рахимов; Ред.: Г.Эльбаум. – Душанбе: Дониш, 2017. – 566 с. (текст на англ.яз.).
    4.Амир Хусрав ва анъанаи эҷодию таҳқиқии мусиқӣ дар ҳавзаҳои
    5.Аҳмад Махдуми Дониш ва фарҳанги мусиқии замони ӯ.(Нигоҳи таърихӣ, сарчашмашиносӣ ва назарӣ) [Матн] / АМИТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ; Муқарриз: С.Раҳимов. – Душанбе: Дониш, 2022. – 302 с.
    6.Аҳмад Махдуми Дониш хаторо, китоборо ва муссавир [Матн] / АМИТ, Ин-ти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2020. – 162 с.
    7.Борбад и Рудаки: преемственность и общность традиций [Текст] / Отв. ред.: С.Х.Рахимов. – Душанбе, 2013. – 278 с.
    8.Борбад: эпоха, традиции и новаторство [Текст]. – Душанбе: Дониш, 2010. – 231 с.
    9.Диди нави таърихию сарчашмашиносӣ ба фарҳанги мусиқии замони Сомониён [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2020. – 303 с.
    10.Ду нусхаи нодири осори Сайидои Насафӣ [Матн]: таҳқиқот, нусхаи факсималии «Баҳориёт», «Маснавии дар сифати Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд» / А.Раҷабов, Ф.Маҳмудов. – Душанбе: Дониш, 2018. – 90 с.
11.Иноятхон Росих ва анъанаи  пажӯҳиши мусиқӣ дар Ҳинд (садаҳои  XV1-XV11), таҳкиқот (тоҷикӣ ва хулосаи англисӣ), Душанбе, «Дониш»,2023, 249саҳ.
    12.Карамата муҷра (Ганҷи мусиқӣ) ва ҷойгоҳи он дар фарҳанги мусиқии Мовароуннаҳру Ҳинд [Матн] / Муқар.: М.Муллоаҳмад, Ҳ.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2023. – 209 с.
    13.Маданияти мусиқии тоҷик дар асрҳои Х111-Х1У [Матн]: Инъикоси мусиқӣ дар адабиёти бадеӣ / Муҳ. масъул: А.Зуҳуриддинов. – Душанбе: Дониш, 1987. – 110 с.
    14.Мусиқӣ дар тамаддуни Сомониён [Матн] / Муҳаррир: Р.Раҳмонӣ. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 196 с.
    15.Мусиқӣ дар ҳавзаҳои ҳунарии Ҳинд (садаҳои Х111 ва ХУ11 [Матн]: монография / АИ ҶТ, Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш. – Душанбе: Дониш, 2017. – 321 с.
    16.Мусиқии тоҷикон дар садаҳои ХУ111-Х1Х ва оғози садаи ХХ (таърих, анъана ва муаммоҳои пешрафт) [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2015. – 352 с.
        17.Мусиқӣ дар тамаддуни Сомониён = Музыка в цивилизации Саманидов [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 196 с.
    18.Мусиқии тоҷикон ва анъанҳои таърихии он дар садаҳои XVI-XVII [Матн]. – Душанбе, 2007. – 222 с. – (хулосаи муфассал бо забони англисӣ).
    19.Муҳаммад Осимӣ-олим, арбоби давлатӣ ва ҷамъиятӣ [Матн]: (Китоб-албом) / А.Раҷабов, С.Осимӣ, Ф.Осимӣ; Зери назари Ф.Раҳимӣ; Муҳ. масъул: А.Раҷабов. – Хуҷанд: Хуросон, 2022. – 328 с.
    20..Назаре ба нусхаҳои хаттии мусиқии замони Аҳмади Дониш [Матн]: монография / АИ ҶТ, Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш. – Душанбе: Дониш, 2017. – 160 с.
21..Назари нави таърихию сарчашмашиносӣ ба фарҳанги мусиқии замони Сомониён [Матн]. – Душанбе: Дониш, 2019. – 358 с.
    22.Наҷмиддини Кавкабӣ ва рисолаҳои ӯ доир ба Дувоздаҳмақом [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад); . – Душанбе: Дониш, 2018. – 126 с.
    23.Наҷмиддини Кавкабӣ: замон, зиндагӣ ва осор [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2018. – 286 с.
    24.Сайфии Бухороӣ. Шаҳрошуб-ғазалҳои ҳунармандӣ [Матн]. – Душанбе: Дониш, 2018. – 200 с.
    25.Сарнавишти хунёгар [Матн]: Барои ҷавонон ва наврасон // Адаш Истад: Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад; Раҷаб Аскаралӣ. Сарнавишти хунёгар. – Душанбе: Адиб, 1990. – С.85-186.
    25.Суннат ва навоварӣ дар тамаддуни мусиқии замони Рӯдакӣ [Матн]: Монография / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2008. – 220 с. – (Текст на англ.яз.).
    27.Таджикская музыка в ХУ111-Х1Х и начала ХХ вв. [Текст]. – Душанбе: Дониш, 2015. – 352 с.
28.Таджикская музыкальная культура и её исторические традиции в Х11-ХУ11 вв. [Текст]: Автореф. дис. д-ра ист. наук в форме науч. докл. – Душанбе, 1994. – 76 с.
    29.Традиции классической музыкальной культуры эпохи Сасанидов [Текст] / Отв. ред.: Р.Мукимов. – Душанбе: Дониш, 2005. – 108 с.
    30..Устод Айнӣ ва масоили таърихию назарии фарҳанги мусиқии тоҷик (садаи Х1Х ва нимаи аввали садаи ХХ) [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2019. – 288 с.
    31.Устод Ҷӯрабек Муродов-сароянда, бастакор ва ходими ҷамъиятӣ [Матн]. – Душанбе: Матбаа, 2023. – 161 с.
    32.Ҳоҷӣ Абдулазиз: Анъанаи эҷодӣ ва меросбарии мусиқӣ [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2021. – 282 с.
    33.Эҷод ва иҷрои мусиқӣ дар садаҳои 1У-У11 [Матн] АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2011. – 256 с.
                          Таҳқиқоти академии
дастаҷаммъӣ ,ки профессор Аскаралӣ Раҷабов ба сифати мураттиб, муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор  мақола дар ин  таҳқиқотҳо мебошад.
 
    1.Ancient civilization and its role in formation and developing of Central Asian culture Sаmanids Epoch [Текст]. – Dushanbe, 1999.
Firdousi's Shahname: 1000 Years After [Текст]. – Dushanbe, 1994.
    2.From the humns of Zarathushtra to the Songs of Borbad [Текст]. – Dushanbe, 2003.
Kamal Khujndi Epoch and its importance in the history of Central Asian civilization [Текст]. – Dushanbe, 1996.
    3.Prominent tajik figures of the twentieth century [Текст]. – Dushanbe, 2002.
    4.The Samanids and the revival of the civilization of Iranian people [Текст]. – Dushanbe, 1998.
    5.Абдураҳмони Ҷомӣ ва падидаҳои фарҳангии замони ӯ [Матн] / АИ ҶТ; Мураттибон: А.Раҷабов, М.Каримзода; Муҳ. масъул А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2014. – 628 с.
    6.Абу Али ибн Сино и его вклад в истории мировой культуры [Текст] / Ред.-сост.: А.Раджабов, П.Джамшедов, Р.Мукимов; Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2005. – 400 с.
    7.Авеста в истории и культуры Центральной Азии [Текст]: Посвящ. 2700-летию создания «Авесты» / Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2001. – 540 с.
    8.Аз Борбад то Сабо [Матн] / Мурат. ва муҳ. масъул: А.Раҷабов. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 256 с.
    9.Академик Бободжон Гафуров: Изучение истории и цивилизации народов Центральной Азии: (история и цивилизация) [Текст] / Ред.-сост.: А.Раджабов, П.Джамшедов; Отв. ред. С.Абдуллоев. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 380 с.
    10.Академик Бобоҷон Ғафуров муҳақиқи таърих ва тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ = Академик Бобожон Гафуров исследователь истории и культуры народов Центральной Азии [Матн] / Мураттиб ва муҳаррир: А.Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 640 с.
    11.Академик Муҳаммад Осимӣ ва омӯзиши масоили тамаддуни Осиёи Марказӣ [Матн]: таҳқиқот / мурат. ва муҳ. масъул А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2020. – 868 с.
    12.Актуальные проблемы культурогенеза таджикского народа [Текст] / Предисловия и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2016. – 805 с.
13.Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур [Текст] / Сост.: А.Раджабов, Р.Мукимов, П.Джамшедов и др. – Душанбе, 2006. – 739 с.
    14.Архитектурные памятники эпохи Хакима Тирмизи [Текст] / АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, Междунар. ин-т Центр-Азиат, исслед. (МИЦАИ); Сост. Р.Мукимов; Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Сифат-Офсет, 2016. – 112 с.
    15.Аҳмад Махдуми Дониш ва хориқаи таърихии фарҳанги тоҷикон [Матн]: маҷм. таҳқиқии дастаҷамъӣ ба ифтихори 190-солагии донишманд, таърихнавис ва нависандаи номвари тоҷик А.Дониш / мурат. ва муҳ. масъул А.Раҷабов; АИ ҶТ, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад). – Душанбе: Дониш,2017. – 556 с.
     16.Баёзи Шашмақом,Мунтахаби рисолаҳо доир ба Шашмақом, Пешгуфтор ва  зери назариАСкаралӣ Раҷабов , Абдувалӣ Абдурашидов, Душанбе,2008,250 саҳ.
    17.Борбад (посвященный 1400-летию Борбада) [Матн] / Ред.и сост. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 1990. – 186 с.(на перс. и англ. яз.).
    18.Борбад ва замони ӯ [Матн] / Мурат. ва муҳ. – Душанбе, 2004. – 200 с.
    19.Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: история и современность [Текст]: Материалы Междунар. Симпозиума, посвящ. 1400-летию Борбада.(23-29 апр. 1990г.) / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 1990. – Кн.1. – 186 с.
    20.Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: история и современность [Текст]: Тез. докладов и сообщений Междунар. Симпозиума посвящ. 1400-летию Борбада. Душанбе, 23-29 апреля, 1990 г. / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 1990. – 486 с.
    21.Борбад эпоха и традиции культуры [Текст] / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 336 с.
    22.Борбад: эпоха, традиции и новаторство [Матн]. – Душанбе, 2010. – 230 с. – (расшир. резюме на англ. яз.).
    23.Борбаднома - Борбаднаме [Матн] / Сост. авт. предисл. и прим. А. Раджабов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 192 с. – (На тадж. языке-арабская графика).
    24.Сайфии Бухороӣ, С.   Шаҳрошуб [Матн]: ғазалҳои ҳунармандӣ / С.Бухороӣ; таҳқиқ, таҳия ва тавзеҳоти А.Раҷабов; АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш. – Душанбе: Дониш, 2019. – 98 с.
    25.Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации [Текст]: Сб. статей на перс. яз. / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2000. – 175 с.
    26.Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность [Текст]: Тезисы докладов меж. Симпозиума / Сост. и ред. А.Раджабов и др. – Душанбе: Дониш, 1992. – 229 с.
    27.Вклад таджиков и персо-язычных народов в мировую цивилизацию [Текст]: История и современность. Тезисы докладов междун. Симпозиума / Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 404 с.
    28.Выдающиеся таджикские фигуры в XX в. (Энциклопедия) [Текст] – Душанбе: Миннесота, 2002. – 436 с.
Саманиды-уникальный исторический феномен в мировой цивилизации [Текст]. – Душанбе, 2019. – 245 с.
    29.Гулчине аз гулзори боғи дӯстӣ [Матн]: Маҷмуаи гулчини ашъори суханварони тоҷику ӯзбек ба дӯстдорони шеър / АИ ҶТ, АИ ҶӮ, Мурат. Ш.Мӯсоев, Ф.Маҳмуд; Муҳ. масъул М.Муллоаҳмад, А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2018. – 154 с.
    30.Ғаффор Валаматзода-асосгузори хореографияи тоҷик.(Китобномаи шарҳиҳолӣ) [Матн] / Мурат. Ш.Комилзода; Зери назари А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2016. – 152 с.
    31.Дамир Дӯстмуҳаммадов [Матн]: Ба ифтихори 60-умин солрӯзи Арбоби шоистаи ҳунари Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи дав. ба номи А.Рӯдакӣ, оҳангсоз. Маҷ.мақолаҳо / Ваз. фарҳанги ҶТ, Иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон; Мурат. А. Раҷабов, Ф.Улмасов. – Душанбе: Матбуот, 2001. – 96 с.
    32.Дамир Дустмуҳаммадов ва мусиқии касбии тоҷик [Матн] / Мурат.: А.Раҷабов, М.Каримзода, Ф.Улмасов; муҳ. масъул А.Раҷабов; АИ ҶТ, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад). – Душанбе: Дониш, 2017. – 240 с.
    24.Донишномаи “Шашмақом” [Матн] / А.Раҷабов, А.Абдурашидов, Н.Ҳакимов; Муқаддима ва таҳрири А.Раҷабов. – Душанбе, 2009. – 422 с.
    25.    Древняя цивилизация и её роль в сложении и развитии культуры Центральной Азии эпохи Саманидов [Текст]: Тезисы докл. Междунар. Симпозиума посвящ. 1100-летию государства Саманидов / Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 1999. – 181 с. – (на рус. яз.).
    26.Ду нусхаи нодири хаттии осори Сайидои Насафӣ [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, Макази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад); Таҳқиқ ва таҳияи А.Раҷабов, Ф.Маҳмудов. – Душанбе: Дониш, 2018. – 59 с.
    27.Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации (глав. науч. ред. тадж. нац. энцик.) [Текст] / Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2002. – 520 с.
    28.Жизнь в танце Гафара Валаматзаде [Текст] / АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша; Ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2016. – 72 с.
    29.Забони форсӣ,забони илм = Персидский язык, язык науки [Матн]: Тезисы докл. меж. Симпозиума; Ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 1994. – 67 с.
    30.Зайнулобидини Ҳусайнӣ.   Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ [Матн] / Таҳқиқ ва таҳияи А.Раҷабов. – Душанбе, 1987. – 336 с.
    31.Зиёдулло Шаҳидӣ ва суннатҳои бадеии мусиқии тоҷик [Матн]: Ба ифтихори 100-умин солрӯзи яке аз поягузорони мусиқии касбии навини тоҷик З.Шаҳидӣ / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш; Мурат.: А.Раҷабов, М.Каримзода; Муҳ.масъул А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 400 с.
    32.Зиҷ (тақвим) [Матн]: Дар бораи мероси нависанда, муаррих ва адиби номӣ А.М.Дониш / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад): Таҳқиқ ва таҳлили А.Раҷабов, Ф.Маҳмудов. – Душанбе: Дониш, 2017. – 56 с.
    33.Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока [Текст]: Сб. статей посвященных 3000-летию зороастрийской цивилизации / Нац. комис. РТ по делам ЮНЕСКО, АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша; Ред.-сост. А.Раджабов, Г.Майтдинова, Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2003. – 390 с.
34.Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ [Матн] / Муҳ. ва мураттиб А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2005. – 399 с.
    35.Историко-культурные традиции эпохи Хакима Тирмизи и её значение в мировой цивилизации [Текст] / Предисловия, сост. и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2016. 387 с.
    36.История, архитектура и искусства Уструшана (исследование) [Текст] / Предисловия и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2013. – 587 с.
37.Кавкабӣ, Н.   Рисолаи мусиқӣ. Рисола дар баёни Дувоздаҳмақом [Матн] / Таҳия, таҳқиқ ва тавзеҳот ба қалами А. Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 144 с.
    38.Камол Худжанди: [Текст]: Эпоха и её место в истории цивилизации народов Центральной Азии (сб. статей посвященных 675-летию поэта). – Душанбе: Пайванд, 1996. – 256 с.
    39.Камолиддин Бехзод и актуальные проблемы культуры Центральной Азии [Текст]: Сб. посвященный 545-летию Бехзода / Сост. и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 285 с.
    40.Камолиддин Беҳзод ва масоили муҳими фарҳанги Осиёи Марказӣ = Камолиддини Бехзод и актуальные проблемы культуры Центральной Азии [Матн]: Материалы меж. симпозиума посвящен 545-летию Бехзода. – Душабе: Матбуот, 2002. – 189 с.
41.Кашинатҳ Пандита.   Академик Муҳаммад Осимӣ-муҷассамаи тамаддуни Осиёи Марказӣ [Матн] / Кашинатҳ Пандита; Таҳия ва муҳар. масъул А.Раҷабов; АМИТ. Ин-ти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш. – Душанбе: Дониш, 2021. – 68 с. – (Ба забони англисӣ ва тоҷикӣ).
42.Культура Гиссарской долины в контексте региональных цивилизаций [Текст] / Сост. А.Раджабов, М.Каримзаде; Отв.ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 902 с.
43.Культура Гиссарской долины эпохи Саманидов (исследование) [Текст] / Отв. ред.: А.Раджабов, Р.Мукимов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 312 с.
    44.Летопись искусств Таджикистана [Текст] / Редкол.: Ф.Рахими, А.Раджабов, Н.Нурджанов; АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе, 2017. – 466 с.
   45.Луғати русӣ-тоҷикии  истилоҳоти  санъат. Мураттибон:Ато Аҳроров, Аскаралӣ Раҷабов,Маннон Рӯзиев,Ҳазрат Сабоҳӣ. Муҳаррири масъул: Аскаралӣ Раҷабов, Душанбе,2003,272 саҳ.
  46.Масоили таърихӣ-назарии драматургия ва театри тоҷик [Матн] / Муҳар. масъул А.Раҷабов. – Душанбе, 2022. – 372 с.
    47.Меҳргон ва Сада дар оинаи тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад); Мурат. ва муҳ. масъул А.Раҷабов;– Душанбе: Дониш, 2017. – 308 с.
    48.Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: замони ӯ ва нақши он дар тамаддуни Осиёи Марказӣ [Матн] / мурат.: А.Раҷабов; АИ ҶТ, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад). – Душанбе, Дониш, 2015. – 157 с.
    49.Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳанги навини тоҷикон [Матн] / Мураттибон: А.Раҷабов, М.Каримзода; Муҳ. масъул: А.Раҷабов. – Душанбе: Контраст, 2011. – 436 с. (хулосаҳо бо забони ангилисӣ).
    50.Миробид Сайидои Насафӣ ва таҳаввулоти фарҳангию адабии Мовароуннаҳр [Матн] / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад); Мурат. ва муҳ. масъул А.Раҷабов. – Душанбе, 2018. – 660 с.
    51.Музыкальная жизнь Таджикистана [Текст] / АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, Междунар. науч. центр муз. культуры народов Востока (Борбад); Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: СИЭМТ. – Вып. 3. – 2011. – 200 с.; Вып. 4. – 2011. – 200 с.
    52.Навруз и историко-культурные традиции народов Центральной Азии: история и современность [Текст] / АН РТ; Сост. и ред. А.Раджабов, М.Каримов; Редкол.: Ф.Рахимов, Г.Мезилов, А.Смагулов и др. – Душанбе: Дониш,2014. – 318 с.
    53.Навруз как явление мировой культуры [Текст] / Сост. А.Раджабов, М.Каримзоде; Редкол.: М.Илолов, Р.Масов, А.Шердуст и др. – Душанбе: Контраст, 2012. – 336 с.
54.Нағмаи ниёгон [Матн]: Ба муносибати 1400-солагии Борбад / Таҳқиқ ва таҳияи А. Раҷабов. – Душанбе: Адиб, 1988. – 158 с.
55.Наҷмиддини Кавкабӣ [Матн] / Таҳқиқ, таҳия ва тавзеҳоти А.Раҷабов. – Душанбе, 1985. – 220 с.
    56.Наҷмиддин Кавкабӣ ва анъанаҳои таърихию бадеии мардумони Осиёи Марказӣ [Матн]: ба ифтихори 550-солагии шоир ва мусиқидон Наҷмиддин Гавҳарии Кавкабии Бухорӣ / мурат.: А.Раҷабов, М.Каримзода;; муҳ. масъул А.Раҷабов; АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш. – Душанбе: Дониш, 2018. – 496 с.
 57.Нақш ва ҷойгоҳи зан дар ташаккул ва пешрафти фарҳанги бадеӣ: Анъана ва имрӯз [Матн] / Мурат. ва муҳар. масъул: А.Раҷабов; Ҳайати таҳририя: Т.Ғафурбеков, Б.Қобилова, С.Раҳимов ва диг.; Муқарризон: Р.Раҳмонӣ, В.Набиев. – Душанбе: Меҳроҷ-Граф, 2022. – 608 с.
    58.Одинаев, Ё.   Олим ва мутафаккир-Ҳаким Тирмизӣ [Матн] / Ё.Одинаев; АИ ҶТ, Ин-ти таърих, археология ва этнографияи ба номи А.Дониш; Муҳ. масъул А.Раҷабов. – Душанбе, 2016. – 22 с.
    59.Одинаев, Ё.   Ученый и мыслитель Хаким Тирмизи [Текст] / Ё.Одинаев; АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша; Отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе, 2016. – 42 с.
    60.Орифшо Орифов-ташаккул ва рушди санъати мусиқии эстрадии тоҷик [Матн] / Мураттибон: А.Раҷабов, Н.Дастамбуев, И.Қурбоншоев; Муҳар. масъул: А.Раҷабов, Т.Некқадамов. – Душанбе: Эр-граф, 2023. – 383 с.
    61.От песни Заратустры до мелодии Борбада [Текст]: Сб. статей посвященных 3000-летию зороастрийской цивилизации. – Душанбе, 2003. – 271 с. (на англ. яз.).
62.Очерки истории и теории искусств таджикского народа [Текст]: монография / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2017. – 466 с.
63.Очерки истории и теории культуры  таджикского народа / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш,  вып.1.2001. – 352с.
64.Очерки истории и теории культуры  таджикского народа / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш,  вып.2.2006. – 560с.
65.Очерки истории и теории культуры  таджикского народа / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш,  том.3.2010. – 582с.
66.Очерки истории и теории культуры  таджикского народа / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш,  том 4.2006. – 560с.
67.Очерки истории и теории искусств таджикского народа [Текст]: монография / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2017. том.5.– 466 с.
68.Очерки истории и теории искусств таджикского народа [Текст]: монография / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2018. Том.6. – 347 с.
69.Очерки истории и теории искусств таджикского народа [Текст]: монография / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2017. – 466 с.
70.Очерки истории и теории искусств таджикского народа [Текст]: монография / АН РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2021.том.7. – 546 с.
71.Пажӯҳиш дар фарҳанги бостон: аз дирӯз то имрӯз [Матн] / Мурат. ва муҳ. масъул А.Раҷабов; АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш, Бунёди Рӯдакӣ (Порис), МБТММХ (Борбад). – Душанбе: Дониш, 2019. – 886 с.
    72.Рақс падидаи муассири фарҳангӣ дар тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ: дирӯз ва имрӯз [Матн]: Ба ифтихори 100-умин солрузи Ҳунарманди халқии ИҶШС Ғ.Валаматзода / АИ ҶТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш, Маркази байналмилалии таҳқиқи мусиқии мардумони Ховар (Борбад); Мурат ва муҳ. масъул А.Раҷабов; Ҳайати таҳририя: А.Раҳмонзода, Ф.Раҳимӣ, К.Олимов ва диг. – Душанбе: Дониш, 2016. – 322 с.
    73.Рудаки: традиции и современность [Текст] / Отв. ред. и сост. А.Раджабов. – Душанбе, 2007. – 682 с.
74.Рудаки и художественные традиции народов Центральной Азии и Индии [Текст] / Ред. и сост. А.Раджабов и др. – Душанбе, 2008. – 544 с.
Рӯдакӣ. Дирӯз ва имрӯз. [Матн]: Маҷмӯаи мақолот / Мурат. ва муҳ. масъул: А.Раҷабов. – Душанбе, 2007. – 682 с.
75.Сайфиддини Урмавӣ ва замони ӯ(маҷмуаи мақолоҳо). Душанбе 2005,142 с.,
    76.Саманидская цивилизация её значение в истории иранских народов [Текст]: Сб. посвященный 1100-летию государства Саманидов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 323 с. – (на англ. яз.).
    77.Саманиды эпоха, истоки культуры [Текст]: Cб. статей посвященных 1100-летию госуд. Саманидов / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе: Ирфон, 2004. – 259 с.
    78.Саманиды: эпоха и истоки культуры [Текст] / Сост. и ред. А.Раджабов и др. – Душанбе, 2007. – 452 с.
79.Саманиды-уникальный исторический феномен в мировой цивилизации [Текст] / Редкол.: Ф.Рахими. М.Диноршоев, Н.Салими и др.; Отв. ред. А.Раджабов; АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. – Душанбе: Дониш, 2019. – 876 с.
80.Саҳми мардумони Эронӣ дар рушди тамаддуни башарӣ [Матн] / Мурат. ва муҳ. А.Раҷабов. – Душнабе. 1992. – 330 с.
81.Сомониён ва эҳёи тамаддуни мардумони эронӣ [Матн] / Мурат. А.Раҷабов; Тарҷ. Ва таҳрири Э.Баширӣ. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 324 с.
    82.Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсии тоҷикӣ = Саманиды и возрождение персидско-таджикской культуры [Матн]: Сб. посвященный 1100-летию государства Саманидов / Под общ. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Пайванд, 1998. – 598 с.
    83.Страницы жизни и творчества [Текст]: Сборник статей / Под ред. Э.Р.Гейзер, А.Раджабова, Ф.Ульмасова. – Душанбе: Дониш, 1990. – 140 с.
    84.Таджикская музыкальная культура начала ХХ1 века. Приоритеты развития. Сб. тезисов Междунар. Конференции [Текст] / Мин. культуры РТ, Междунар. фонд Борбада; Ред.-сост. А.Раджабов, Ф.Ульмасов, Ф.Азизова. – Душанбе, 1999. – 103 с.
    85.Таджикское искусство.Авторы : АСкарали Раджабов, Манон Рузиев, Лариса Додхудоева Наим Хакимов, Фируз Ульмасов, Душанбе, 2002.59стр.
    86.Таджикистан в процессе истории: проблемы культуры и искусства [Текст] / Предисловия, состовитель и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2022. – 705 с.
    87.Тамаддуни бостон ва фарҳанги замони Сомониён = Древняя культура и цивилизации эпохи Саманидов [Матн] – Душанбе, 1999. – 228 с.
       88.Таронаҳои  «Фалак».Мураттибон :Д.Обидов,С.фатҳуллоев,Ф.Муродов. муаллифи пешгуфтор ва мзериназари Аскаралӣ Рҷабов, Душанбе,2004,127 саҳ.
    89.Тасвири табиат дар ҳунари Шарқ [Матн] / Мураттибон: Қ.Сулаймонӣ, А.Раҷабов, Р.Муқимов; Муҳ. масъул: А.Раҷабов. – Душанбе, 2005. – 199 с.
    90.Ташаккул ва пешрафти санъатшиносӣ дар Тоҷикистон [Матн]: Бахшида ба 70-умин соли бунёди маркази академии илмии санъатшиносӣ ва 100-солагии профессор Низом Нурҷонов / Мураттибон: А.Раҷабов, Б.Қобилова; Муҳ.масъул: А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2023. 375 с.
    91.Тирмизи, Х.   Наврузнаме [Текст] / Х.Тирмизи; АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, Междунар. Науч. центр муз. культуры народов Востока (Борбад);– Душанбе: Дониш, 2016. – 30 с.
    92.Традиции классической музыкальной культуры эпохи Саманидов [Текст]. – Душанбе, 2005. – 108 с. – (расшир. резюме на англ. яз.).
    Т93.радиции и преемственность в таджикской культуре [Текст] / Введение, сост. и отв. ред. А.Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2013. – 478 с.
94.“Фалак” ва анъанаҳои бадеии мардумони Осиёи Марказӣ: мураттибон : Аскаралӣ Раҷабов, Наим Ҳакимов, Фирӯз Ӯлмасов, Душанбе, 2004,218 саҳ.
    95.Фарҳанг ва ҳунари Исфаҳон дар садаҳои XVI-XVII [Матн] / Мурат. ва муҳар. А.Раҷабов ва диг. – Душанбе, 2007. – 320 с.
    96.Фарҳанги тоҷикон ва нақши он дар тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ ва Ховари Наздик [Матн]: Муҳарири масъул ва муаллифи пешгуфтор А.Раҷабов. – Душанбе, 2011. – 685.с.
    97.Хориқаи Ҳомид Маҳмудов дар бунёд ва пешрафти Театри миллии Тоҷикистон [Матн] муҳ.масъул А.Раҷабов; АМИТ, Ин-ти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш. – Душанбе: Дониш, 2020. – 270 с.
    98.Шахнаме Фирдоуси величайшее художественное творение в истории мировой цивилизации [Текст]: Тезисы докладов меж. симпозиума посвящен 1000-летию «Шахнаме» / Сост. и ред. А.Раджабов. – Душанбе, 1994. – 170 с.
    99.Шахнаме Фирдоуси-величайшее художественное творение в истории мировой цивилизации [Текст] / Сост. и ред. А.Раджабов и др. – Душанбе: Тегеран, 1994. – 87 с.
    100.Эпоха Имома Азама и её значение в истории культуры народов Центральной Азии и Ближнего Востока [Текст] / АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии; Отв. ред. и сост. А.Раджабов. – Душанбе, 2009. – 488 с.
    101.Ҷӯрабек Муродов ва масоили иҷроии мусиқӣ: анъана ва мерос барии эҷодию иҷроӣ [Матн] / Мураттиб ва муҳар. масъул: А.Раҷабов;– Душанбе: Матбаа, 2023. – 571 с.