Ҳотамов Намоз Басарович
Доктори илмҳои таърих, профессор
Сарходими илмии шуъбаи таърихи навтарин
Тел: +992918-21-55-36
Санаи таваллуд: 1 сентябри соли 1946
Зодгоҳ: Деҳаи Шоботӣ, ноҳияи Пешкӯи вилояти Бухоро
Мамлакат: Ҷумҳурии Ӯзбекистон
Муҳити илмӣ: Шӯъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҷойи кор: Ходими калони илмии шӯъбаи номбурда
Унвони илмӣ: Номзади илмҳои таърих (1974), Доктори илмҳои таърих (1991), профессор (1994).
Дараҷаи илмӣ: Профессори кафедраи ҷомеашиносии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.
Хатми донишгоҳ: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (1962-1967)
Забондонӣ: тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ.
Ҷоизаҳо ва мукофотҳо: Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2003). Бо медали Барои шуҷоати ҳарбӣ. Бахшида ба 100-солагии зодрӯзи В.И. Ленин. Ҷоизаи ба номи академик Муҳаммад Осимии АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон.
        
 
Ҳотамов Намоз Басарович – олим, доктори илмҳои таърих, профессор, ходими калони илмӣ.
 
Мундариҷа
 1. Зиндагинома
 2. Фаъолияти илмӣ
 3. Осор
 4. Китобҳо (монографияҳо, китобҳои дарсӣ)
 5. Пайвандҳои беруна.
Зиндагинома
         Ҳотамов Намоз Басарович – 1-уми сентябри соли 1946 дар деҳаи Шоботии ноҳияи Пешкӯи вилояти Бухоро (Ҷумҳурии Ӯзбекистон) ба дунё омадааст. Соли 1962 дар зодгоҳаш мактаби миёнаи тоҷикиро хатм намуда, худи ҳамон сол ба шӯъбаи таърихи факултети таъриху филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленинро (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро дохил шуда, соли 1967 онро хатм намудааст. Солҳои 1967-1971 аспиранти кафедраи Таърихи ИҶШС-и ҳамин донишгоҳ буд. Солҳои 1969-1970 дар хизмати ҳарбӣ шуд. Соли 1971 ба кори омӯзгории ҳамон кафедра даъват карданд. Солҳои 1971-1980 – ассистент, устоди калон ва и.в. дотсенти ҳамон кафедра буд. Аз соли 1980 то ҳол дар Институти таърих, бостоншиносии ба номи А. Дониш АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба сифати ходими калони илмӣ, сарходими илмӣ фаъолият менамояд. Дар ин солҳо дар донишгоҳу донишкадаҳои гуногуни ҷумҳурӣ пайваста дарс мегуфт.
 
 1. Фаъолияти илмӣ
         Фаъолияти илмии профессор Ҳотамов Н.Б. ба мсасъалаҳои мухталифи таърихи халқи тоҷик бахшида шудааст. Аз ҷумла, соли 1974 рисолаи номзадиро дар мавзӯи – «Инъикоси револютсияи халқии Шӯравии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ» ва соли 1991 – рисолаи докториро дар мавзӯи «Мавқеи сармояи бонкӣ дар инкишофи иқтисодиёту иҷтимоиёти Осиёи Миёна (охири асри Х1Х – то соли 1917)» дифоъ намудааст. Ҳар ду рисолаашро дар шӯрои дисертатсионии 07.00.02 ҳимоя кардааст,
 
 1. Осори илмӣ
         Профессор Ҳотамов Намоз Басарович муаллифи беш аз 300 асару мақолаҳои илмӣ, аз чумла монография, 4 китоби дарсӣ, 5 воситаҳои таълимӣ ва дастури методӣ мебошад. Масалан, китобҳои ӯ «Сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро» (монография, бо забони русӣ, 1997, бо забони тоҷикӣ, соли 2022), «Мавқеи сармояи бонкӣ дар инкишофи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти Осиёи Миёна (то охири асри Х1Х – то соли 1917)», «Таърихи бонкҳо ва соҳибкорӣ дар Осиёи Миёна (аз с. 60-уми асри Х1Х то с. 1917) (бо забони русӣ, 1914), китоби дарсӣ барои донишҷӯён – «Таърихи халқи тоҷик» (бо ҳаммуалифон» (с. 2011, 2013, 2018), китоби дарси «Таърихи халқи тоҷик барои синфи 9 ва гайраҳо сазовори эҳтироми мухлисон гардидааст.
         Ӯ яке аз муаллифони таърихи 6 – ҷилдаи «Таърихи халқи тоҷики» ҷилдҳои IV, V, ва VI ба ҳисоб меравад. Ҳоло яке аз муаллифони бисёр ҷилдаи Таърихи халқи тоҷик», иборат 12 ҷилд мебошад.
 
 
 
 1. Китобҳо (Монографияҳо, ва китобҳои дарсӣ)
 1.  Ҳотамов Н.Б. Инъикоси Револютсияи Халқии Советии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ. - Душанбе, «Дониш», 1980. 200 с.
 2. Ҳотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало 90-х гг. XIX в - 1917 г.) (Ответ редак. - докт. ист. наук А.П. Корелин) - Душанбе «Дониш», 1990. 320 стр.
 3. Ҳотамов Н.Б. Свержение эмирского режима в Бухаре. -Душанбе, Изд-во «Дониш», 1997. -  348 с.
 4. Ҳотамов   Н.Б.   Бухарские   джадиды      и   основные   этапы   их деятельности - Душанбе, -2000. 57 с.
 5. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик (Аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924) - Душанбе, 2001 - 360 с.
 6. Хотамов Н.Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии. (Учебное пособие для студентов - заочников экономических факультетов). (Бо ҳаммуаллифии С Майдонова, Г. Хасанова). - Душанбе, 2002 . 122-С.
 7. Ҳотамов Н.Б. и др История таджикского народа. Т.V. Новейщая история (1917-1941 гг). Душанбе, 2004. 752 стр. (Ҳиссаи Н.Б. Ҳотамов 175 саҳ., аз ҷумла: Гл. I § 2 (с. 64-85), § 4 (С. 109-124): Гл. II (с. 125-183) (бо ҳаммуаллифии Т.Р. Каримов) Гл. III (с. 184-264) (боби пурра) Гл. IV § 2 (284-310)
 8. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик Китоби дарсӣ барои синфи 9- Душанбе, 2005. - 304 с.
 9. Ҳотамов Н.Б. Из истории первых промышленных предприятий в  Средней Азии (Фабрично - заводские предприятия Средней Азии в колониальный период). Под общ. редак. профес. Ҳ.У. Умаров - Душанбе, 2005. - 83 с.
 10. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-ӯми асри ХIX то соли 1924). Нашри дуюм. Бо тасҳеҳ, такмил ва иловаҳо. – Душанбе, 2007 – 368с.
 11. Ҳотамов Н.Б. Социально – экономические преоброзования Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2006гг).– Душанбе, 2008. – 268 стр.
 12. Ҳотамов Н.Б. Тоҷикистон дар солҳои  Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941-1950). - Душанбе, 2010. – 80с.
 13. Ҳотамов Н.Б. и другие История таджикского народа. Т. IV. Позднее средневековые и новое время (XVI в.-1917г). Душанбе, 2010. 1123 с. (Ҳиссаи Ҳотамов Н.Б. §3 - Развитие кредитно – денежной системы в Средней Азии. – С. 582-595 )
 14. Ҳотамов Н.Б., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои  ғайритаърихи мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Иборат аз 2 қисм. (Ҳиссаи ман 410 саҳ 26 ҷузъи чопӣ.).- Душанбе, 2011. - 644 саҳ. (41 ҷуз.чоп.).
 15. Ҳотамов Н.Б. Социально - экономические преоброзавание в Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2010гг). // История Таджикского народа. Т. VI. (1941-2010гг). - Душанбе, 2011. -С. 488-574.
 16. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 9-ум муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Нашри 2 (бо тағйиру иловаҳо) Вазорати Маорифи ҶТ тавсия кардааст.- Душанбе,2013-304с.
 17. Ҳотамов Н.Б. История таджикского народа. Учебник для 9-го класса. – Душанбе, «Маориф», 2014. 272с.
 18. Ҳотамов Н.Б. История банков и предпринимательство в Средней Азии (60-е годы XIX в. – 1917 г.)- Душанбе, «Эр-граф», 2014.532с. Монография
 19. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои ғайритаърихи мактабҳои олии ҶТ (бо ҳаммуаллифӣ). Иборат аз 2 қисм. Нашри 2-юм. Бо илова, ислоҳот ва тавзеҳот. – Душанбе, «Эр-граф»2015. 544с. Ҳаммуаллифон: Давлатхоҷа Д., Муллоҷонов С., Исоматов М.
 20. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 9. Нашри 3-юм. Бо илова ва ислоҳотҳо. -Душанбе, «Ганҷ». 2015. 340с.
 21. Ҳотамов Н.Б. Дигаргунсозиҳои иқтисодӣ – иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-2016) // «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол». – Душанбе, 2016.  – С. 127-228. (Монографияи коллективӣ).
 22. Ҳотамов Н.Б. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941-1950). Нашри 2-юм, бо иловаҳо ва ислоҳотҳо. – Душанбе, 2017. – 103 саҳ
 23. Ҳотамов Н.Б. Свержение эмирского режима в Бухаре. Второе издание, с исправлением и дополнением. -Душанбе, 2018. – 340 стр.
 24. Ҳотамов Н.Б., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯён. Нашри 3-юм. Бо иловаҳо. -Душанбе, 2019. 650 саҳ. (ҳиссаи ман 478 саҳ).
 25. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфҳои 9-уми Мактаби таҳсилоти умумӣ. Нашри 4-ум, бо ислоҳот ва иловаҳо. –Душанбе, 2022. 304 саҳ.
 26. Ҳотамов Н.Б. Сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро. -Душанбе, Нашриёти «Дониш». 2022. 418с.
 27. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик (Аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924) - Душанбе, 2001 - 360 с.
 28. Хотамов Н.Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии. (Учебное пособие для студентов - заочников экономических факультетов). (Бо ҳаммуаллифии С Майдонова, Г. Хасанова). - Душанбе, 2002 . 122-С.
 29. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик Китоби дарсӣ барои синфи 9- Душанбе, 2005. - 304 с.
 30. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-ӯми асри ХIX то соли 1924). Нашри дуюм. Бо тасҳеҳ, такмил ва иловаҳо. – Душанбе, 2007 – 368с.
 31. Ҳотамов Н.Б., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои  ғайритаърихи мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Иборат аз 2 қисм. (Ҳиссаи ман 410 саҳ 26 ҷузъи чопӣ.).- Душанбе, 2011. - 644 саҳ. (41 ҷуз.чоп.).
 32. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 9-ум муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Нашри 2 (бо тағйиру иловаҳо) Вазорати Маорифи ҶТ тавсия кардааст.- Душанбе,2013-304с.
 33. Ҳотамов Н.Б. История таджикского народа. Учебник для 9-го класса. – Душанбе, «Маориф», 2014. 272с.
 34. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои ғайритаърихи мактабҳои олии ҶТ (бо ҳаммуаллифӣ). Иборат аз 2 қисм. Нашри 2-юм. Бо илова, ислоҳот ва тавзеҳот. – Душанбе, «Эр-граф»2015. 544с. Ҳаммуаллифон: Давлатхоҷа Д., Муллоҷонов С., Исоматов М.
 35. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 9. Нашри 3-юм. Бо илова ва ислоҳотҳо. -Душанбе, «Ганҷ». 2015. 340с.
 36. Ҳотамов Н.Б., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯён. Нашри 3-юм. Бо иловаҳо. -Душанбе, 2019. 650 саҳ. (ҳиссаи ман 478 саҳ).
 37. Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфҳои 9-уми Мактаби таҳсилоти умумӣ. Нашри 4-ум, бо ислоҳот ва иловаҳо. 304 саҳ. (ҳоло дар нашриёт).
 
 1. Пайвандҳои беруна.
 1. Писари калониам Ҳотамов Камол, келинам Холиқова Шаҳноза ва набераҳам – Комрон, Манучеҳр ва Комилҷон дар шаҳри Бухоро.
 2. Бародаронам Ҳотамов Ниёз, Ғиёз, Ҳасан бо аҳли оилаашон, набераҳою абераҳояшон дар ноҳияи Пешкуи вилояти Бухоро.
 3. Бародарон, хоҳарони ҳамсарам Ҳотамова Фазила – бо аҳли оилаашон дар ноҳияи Шофиркони вилояти Бухоро. (Ҳамаашон қариб 100 нафар).