Санаи ҷойгиркунии диссертатсия
15.12.2022 с.
Санаи ҷойгиркунии автореферат   
15.12.2022 с.
Шакли диссертатсия
Номзадӣ
Насаб, ном , номи падари унвонҷӯ
СУЛТОНЗОДА БЕҲЗОД СУЛТОНӢ 
Номи диссертатсия
ЛАШКАРДОРИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР ЗАМОНИ  ТОБЕИЯТИ ВАССАЛӢ БА РОССИЯИ ПОДШОҲӢ (СОЛҲОИ 60-УМИ АСРИ XIX-ИБТИДОИ АСРИ XX)
Рамзи ихтисоси илмӣ
07.00.02 – Таърихи ватанӣ (таърихи халқи тоҷик)
Соҳаи илм
Илмҳои таърих
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ
6D.KOA-035
Ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Тақризи роҳбари илмӣ
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ
Хулосаи ташкилот
Тақризи муқарризи холиси якум
Тақризи муқарризи холиси дуюм
Суратҷаласаи шӯрои олимон
Хулосаи шӯрои олимон
Аризаи унвонҷӯ
Матни диссертатсия
Автореферат (бо забони тоҷикӣ ва русӣ)
Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи ташхис
Хулосаи комиссияи ташхис
Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ
Натиҷаҳои ҳимоя
Санаи ҷойгиркунӣ 02.03.2023 c
Тақризи муқарризон
Маълумот дар бораи муқарризон
Тақризи ташкилоти тақриздиҳанда
Маълумот дар бораи ташкилоти тақриздиҳанда
Тақризҳои иловагӣ
 
 
Маълумотӣ иловагӣ
 
Ахбори алоқавӣ
 
Номи ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Суроғаи ташкилот
734025, ш. Душанбе,  Рудакӣ, 33
Телефони ташкилот
(+992 37) 221-37-42
Email
Сана ва вақти ҳимояи диссертатсия
23 феврали соли 2023, соати 13:00
Маҷлисгоҳ
дар маҷлисгоҳи Шӯрои диссертатсионӣ