Санаи ҷойгиркунии диссертатсия
22.04.2024 с.
Санаи ҷойгиркунии автореферат 
22.04.2024 с.
Шакли диссертатсия
номзадӣ
Насаб, ном , номи падари унвонҷӯ
Алимардонов Бобохон Маҳмадиевич
Номи диссертатсия
ТАЪРИХИ ЭЛЕКТРИКУНОНИИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБУ ШАРҚИИ ТОҶИКИСТОН (солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)
Рамзи ихтисоси илмӣ
07.00.02 –Таърихи ватанӣ
Соҳаи илм
07.00.00 - Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ
6D.KOA-035
Ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Тақризи роҳбари илмӣ
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Хулосаи ташкилот
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Сурратҷаласаи таъйини комиссияи экспертӣ
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Хулосаи комиссияи экспертӣ
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Суратҷаласаи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Матни диссертатсия
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Автореферат (бо забони тоҷикӣ ва русӣ)
Санаи ҷойгиркунӣ 22.04.2024 c
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ
Маълумот дар бораи муқарризон
Тақризи муқарризон
Маълумот дар бораи ташкилоти тақриздиҳанда
Тақризи ташкилоти тақриздиҳанда
Тақриз ба автореферат
Қарори шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ
АХБОРИ АЛОҚАВӢ
 
Номи ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Суроғаи ташкилот
734025, ш. Душанбе,  Рудакӣ, 33
Телефони ташкилот
(+992 37) 221-37-42
Email
Сана ва вақти ҳимояи диссертатсия
28 июни соли 2024, соати 13:00
Маҷлисгоҳ
Дар маҷлисгоҳи Шӯрои диссертатсионӣ