АБДУРАШИТОВ ФОЗИЛ МАМАТОВИЧ

  Абдурашитов Фозил Маматович 24 апрели соли 1962 дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Қубодиён дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. Соли 1994 Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Душанберо   (1989-1994), бо ихтисоси «Таърих ва  ҷомешиносӣ" бо дипломи аъло хатм намудааст. Дар солҳои 1994-2006 ба ҳайси омӯзгори фанҳои таърих, ҷомеашиносӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№ 2,8 ва омӯзгории ноҳияи Қубодиён фаъолият намудааст. Солҳои 1994-1999 ӯ унвонҷӯи Шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши  Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Дар солҳои  2007-2011 дар созмонҳои байналмилалӣ ба ҳайси мушовир оид ба омӯзиш кор кардааст. Аз соли 2012 то соли 2014 ба ҳайси устоди калони фанҳои Таърихи ҳарбӣ ва Геополитика дар кафедраи умумии Донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2014 то ин ҷониб дар вазифаи  сарходими илмии Шӯъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши  Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ

  Дар соли 1999, таҳти роҳбарии доктори илмҳои таърих, профессор Абулхаев Р.  рисолаи нозодӣ дар мавзӯи «Рушди обёрӣ ва азхудкунии Вахш водии (1960-1985)» ва дар соли 2014 дар асоси   натиҷаҳои корҳои илмӣ- тадқиқотии худ оид ба таърихи муҳоҷирати дохилии кишоварзӣ дар Тоҷикистон дар Шӯрои диссертатсионии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши  Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаи доктории худро дифоъ намуда монографияи «Таҷрибаи таърихии сиёсати муҳоҷират дар Тоҷикистон (1924-1990 ) » нашр намудааст.

  Самтҳои фаъолияти илмии ӯ соҳаҳои таърихи сохтмони системаҳои  обёрӣ, азхудкунии заминҳои нав ва муҳоҷират дар давраи Шӯравӣ дар Тоҷикистон, масъалаҳои ислоҳоти аграрӣ, ислоҳоти замин ва об, ташаккул ва рушди Қувваҳои Мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, суд ва прокуратура дар Тоҷикистони соҳибистиқлол дар охири қарни ХХ ва аввали ХХI ро фаро мегирад . Дар асоси таҳқиқотҳои ӯ 6 монография чоп шудааст: 1. Рушди обёрӣ ва азхудкунии Вахш водии (1960-1985))»; 2 .. «Таҷрибаи таърихии сиёсати муҳоҷират дар Тоҷикистон (1924-1990)»; 3. Масъалаи муҳоҷират дар таърихнигории тоҷик. 4. Аз таърихи муҳоҷирати дохилӣ дар Тоҷикистон Шӯравӣ. 5. Ислоҳоти замин ва об дар Тоҷикистон дар охири қарни ХХ ва аввали ХХI ;. 6. Падидаи истиқлолияти Тоҷикистон ва  маҷмуаи  мақолаҳои илмӣ «Масъалаи муҳоҷират ва таҳқиқи он дар таърихи муосири Тоҷикистон».  Зери роҳбарии  ӯ 2 номзад (Абдуназарова М. ва  Бобоев A.) рисолаи номзадӣ ва 6 корҳои  магистрӣ ҳимоя карда шудааст.

ОСОР

  Абдурашитов Ф.M муаллифи 6 китоби илмӣ, беш аз 60 мақолаи илмӣ, зиёда аз 10 китобҳои илмӣ-бадеӣ, 1 китоби дарсӣ ва зиёда аз 10 брошураҳо ва дастурҳои методӣ барои мактабҳои олӣ мебошад. Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ инъикос шудааст:

  Дар маҷаллаҳои илмӣ:

1. Бадарға ва ё муҳоҷирати махсус. Муҳоҷирати  олмониҳо ба Осиёи Миёна // Ахбори Донишгоҳи омӯзгории. 2012 №5.S.114-117.

2. Ҷанбаҳои иҷтимоию қавмии муҳоҷират дар Тоҷикистон дар солҳои 20-80-уми асри ХХ //. Шарҳи илмии Москва. 2012 №2.S.16-19.

3. Сиёсати муҳоҷирати  ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 20-30 асри ХХ// Шарҳи илмии Москва. 2012.№5. S.12-15.

4. Саҳми муҳоҷирон дар рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои 20-80-уми асри ХХ // Кишоварз. 2012 №2.S.61-64.

5. Муҳоҷират ҳамчун омили рушди кишоварзии Тоҷикистон // Кишоварз. 2012 №4. S.64-68.

6. Инъикоси масъалаи муҳоҷиратдар  таърихнигории тоҷик .// Маҷаллаи Донишгоҳи омӯзгории. 2013. №4 (53). S.163-169.

7. Саҳми муҳоҷирон дар рушди дашти Дилварзин // Ахбори Академияи илмҳои Тоҷикистон.2012. №3.S.13-18.

8. Бадарға ва ё муҳоҷирати махсусe .//Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2012 №5.S.15-18.

9. Самтҳои асосии сиёсати муҳоҷират дар Тоҷикистон, дар солҳои 20-80-уми асри ХХ // Ахбори Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон) .2012. №3. S.152-160.

11. Фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ва ҳизбӣ оид ба муҳоҷират дар солҳои аввали ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон // Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2013.№3 / 8. S.7-12.

12. Хусусиятҳои муҳоҷирати  аҳолӣ дар солҳои 70-уми асри XX // Кишоварз. 2013. № 4 / 6.С.71-74.

13. Таъсири сиёсати  муҳоҷират  омили муҳим дар рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии Тоҷикистон // Кишоварз . 2014. №2. ,С 46-54.

14. Масъалаҳои муҳоҷирати дохилӣ дар Тоҷикистон, дар солҳои 60-80-уми асри XX // Ахбори Донишгоҳи омӯзгории. 2014. №1 (56) .С.59-63.

15. Хусусиятҳои дохилӣ дохилӣ дар Вахш водии // Ахбори Донишгоҳи омӯзгории. 2014. №1 (56-2) .С.100-104.

16. Азхуд намудани водии Вахш. Душанбе: «Шарқи Озод"  1999,76 с.

16. Сиёсати муҳоҷирати империяи Россия дар Туркистон дар арафаи шӯриши Хӯҷанд 1916. ( «Муаррих», № 4, 2016) - 0,6 саҳ

17. Нақши Нисор Муҳаммад дар таъсиси  ҶМШС Тоҷикистон. (Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 100- солагии  Муҳаммад Нисор // Академияи илмҳои педагогии ҶТ ) - 0.5.н.ч.

18. Ташаккул ва рушди Қуввахои Мусаллаҳи Тоҷикистон// Паёми Донишкада ҳарбӣ. №4. 2015. С 54-57.)

19. Роғун-  сохтмони азими асрҳои ХХ ва ХХI ( «Муаррих, 2016) - №4.

20. Рочҷеъ ба масъалаи тарихи ягонаи халқи тоҷик ва даврабандии замони муосир.// Муаррих. № 1, 2017) - 0,6 саҳ

адабиётҳои илмӣ ва оммавӣ:

1. Аз таърихи сохтмони иншоотҳои обёрикунӣ ва ҳолати мелиоративии водии Вахш // Истиқбол.1999.№1.С.14-19.

2. Саҳми занон дар азхудкунии водии   Вахш // Фируза.1999.№3. С.13-17.

3. Бешкент наёфт // Tochikiston.1999.№5.S 7-12.

4. Сиёсати муҳоҷират дар водии Вахш (1960-1985.). Душанбе, 2009.38с.

  Баромадҳо  дар конференсияҳо:

1. Решаҳои таърихии дӯстии халқҳо дар асарҳои академик Б.Ғафуров // Маводҳои конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 1100 солгарди давлати Сомониён ва 90-солагии Б.Ғафуров.Душанбе, 1998.С.15- 17.

2. Рушди обёрии водии Вахш дар давраи давлати Сомониён // Маводҳои конфронси илмии олимони ҷавон бахшида ба солгарди 1100 давлати Сомониён. Душанбе, 1999.С.27-28.

3. Муҳоҷирати хоҷагиҳои деҳқонӣ ба  водии Вахш // Конфронси байналмилалии Донишгоҳи гуманитарии Русия дар мавзӯи: «Мушкилоти глобалии аҳолӣ : Сиёсати муҳоҷирати хориҷӣ». Маскав, 29-30, ноябри соли 2011 С.11-14.

4. Саҳми муҳоҷирон дар рушди соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 20 – 80 асри ХХ// Маҷмӯаи мақолаҳои илмии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. Душанбе, 2012. С.541-548.

5. Масъалаи муҳоҷират ҳамчун омили асосӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ // Маҷмӯаи мақолаҳои илмии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. - Душанбе, 2012.С.548-555.

6. Хоҷагии ҳарбӣ дар  Тоҷикистон дар давраи Ҷанги Бузургӣ Ватанӣ. Минск, Беларус. 2015

7. Умумияти таърих ва фарҳанги кишварҳои ИДМ. Боку, Озарбойҷон. 2016

  Китобҳо (монография):

1. «Инкишофи  обёрӣ ва азхудкунии водии  Вахш  (1960-1985)»;

2.«Таҷрибаи таърихии сиёсати муҳоҷират дар Тоҷикистон (1924-1990)»;

3. Таҳқиқи муҳоҷират дар таърихнигории тоҷик.

4. Аз таърихи муҳоҷирати дохилӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ.

5. Ислоҳоти замин ва об дар Тоҷикистон дар охири асри ХХ- аввали асри ХХI.

6. Падидаи истиқлолияти Тоҷикистон

7. «Масъалаҳои муҳоҷират ва таҳқиқи он дар таърихи муосири Тоҷикистон" (Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ).

8. Қубодиён. Таърих ва тамаддун. (китоби илмӣ-бадеӣ).

9. Қубодиён зодгоҳи Н Хусрав. (китоби илмӣ-бадеӣ).

10. Шуҷоат баҳри Ватан (китоби илмӣ-бадеӣ).

  Китобҳои дарсӣ:

1.Таърихи ҳарбӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои Олӣ. (2016).

  Мукофотҳо ва ҷоизаҳо:

1. Ифтихорномаи  Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2014).

2. Ифтихорномаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016).

Тамос:

E-mail: fozil-62@mail.ru
Телефон: +992 935700205